Woonkostentoeslag koopwoning

Kom ik hiervoor in aanmerking?

U vraagt de woonkostentoeslag aan bij de gemeente. Stuur hiervoor een mail naar gemeente@horstaandemaas.nl of schriftelijk naar:

Gemeente Horst aan de Maas
Team Werk, Inkomen en Zorg
Postbus 6005
5960 AA Horst

U kunt woonkostentoeslag krijgen als uw inkomen plotseling is gedaald. Hierdoor zijn uw woonkosten nu in verhouding te hoog. Bij een woonkostentoeslag telt mee:

  • de hypotheekrente.
  • opstalverzekering.
  • lokale belastingen.
  • erfpachtcanon.
  • kosten voor het onderhoud van uw huis.

Voorwaarden

Als u te hoge woonlasten heeft zoekt u binnen een jaar een goedkopere woning. Deze termijn kunt u maximaal met een jaar laten verlengen. Voor mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd geldt deze voorwaarde niet.

Om woonkostentoeslag te ontvangen gelden voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)
  •  U bent Nederlander.
  • Er is geen sprake van gevangenisstraf, voorlopige of preventieve hechtenis, TBS en schulden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar gemeente@horstaandemaas.nl. U kunt ook bellen met team Werk en Inkomen via
(077) 477 97 77 tussen 8.00 en 17.00 uur.