Woonkostentoeslag huurhuis

Kom ik hiervoor in aanmerking?

De woonkostentoeslag is een gemeentelijke bijdrage in de woonkosten. Bent u door omstandigheden niet in staat uw huur te betalen? Dan kan de gemeente u financieel bijstaan met de woonkostentoeslag. Deze toeslag is een speciale vorm van bijzondere bijstand. Stuur een mail naar gemeente@horstaandemaas.nl. U kunt ook bellen met team Werk, Inkomen en Zorg via (077) 477 97 77 tussen 8.00 en 17.00 uur. Wilt u liever langskomen? Dit kan iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de woonkostentoeslag voor een huurhuis moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn.
  • ingeschreven zijn in de Basisregistratie personen (BRP).
  • Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld.
  • geen vermogen en een laag inkomen hebben.
  • niet gevangen zitten. Het gaat hierbij om gevangenisstraf, voorlopig of preventieve hechtenis, TBS of gijzeling door schulden.

Bovendien gelden de volgende voorwaarden:

  • de maandelijkse woonlasten liggen binnen de grenzen die voor de huurtoeslag gelden.
  • de gemeente baseert de woonkostentoeslag gebaseerd op de kale huur.
  • U kunt met uw inkomen en vermogen huurtoeslag krijgen.

Huurtoeslag

U kunt woonkostentoeslag aanvragen als u niet in aanmerking komt voor huurtoeslag van de Belastingdienst. U kunt alleen boven de huurgrens een woonkostentoeslag krijgen als u binnen een jaar een goedkopere woning vindt. Heeft u ondanks uw inspanningen geen goedkopere woning gevonden? Dan kunt u de termijn met maximaal 1 jaar laten verlengen. Voor mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd geldt de verplichting om goedkopere woonruimte te zoeken niet.