Tijdelijke verhuur woning

Tijdelijke verhuur woning aanvragen

U hebt mogelijk te maken met dubbele woonlasten. Om deze kosten te verminderen, kunt u uw woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Hiervoor heeft u een vergunning in het kader van de Leegstandswet nodig. De gemeente geeft deze vergunning één keer en is maximaal 5 jaar geldig.

U vraagt de huurvergunning aan met het digitale formulier. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.De huurder kan bij afloop van het huurcontract geen beroep doen op de wettelijke huurbescherming. U kunt daardoor sneller weer over de woning beschikken wanneer een koper zich aandient.

Het huurcontract

Het huurcontract gaat u schriftelijk aan met de huurder. Geef in de huurovereenkomst aan dat u huurvergunning met de Leegstandswet heeft gekregen van het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas. Zorg ervoor dat de duur van de tijdelijke verhuur valt binnen het tijdvak van de vergunning. Het huurcontract kan pas ingaan wanneer het tijdvak van de vergunning ingaat. De gemeente geeft geen huurvergunning af met terugwerkende kracht.

Huurprijs

De huurprijs is niet meer aan een maximum gebonden. U mag de huurprijs dus zelf vrij afspreken met de huurder. Voor vergunningen die vóór 1 juli 2013 zijn verleend blijft de maximale huurprijs gelden die in die vergunning staat aangegeven

Hypotheek

Wanneer er een hypotheek op uw huis rust, heeft u meestal toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. Neem hiervoor zelf contact op met de hypotheekverstrekker. Wij adviseren u om dit altijd te doen als u uw huis wilt verhuren.

Voorwaarden

Er gelden regels. Kijk hiervoor in de Leegstandwet. U moet onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent eigenaar van de woning.
  • U heeft minimaal de afgelopen 12 maanden de woning zelf bewoond. Wanneer uw woning een pas opgeleverde nieuwbouwwoning is, hoeft deze nog niet bewoond te zijn geweest.
  • Wanneer u de woning erft heeft de vorige (overleden) eigenaar de woning zelf bewoond.
  • De woning staat te koop.
  • U verhuurt niet meer dan 2 te koop staande woningen tegelijk.
  • De woning is in de afgelopen 10 jaar niet of maximaal 3 jaar verhuurd. Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn
  • U gaat de woning niet na het verhuren weer zelf bewonen.
  • U verhuurt de woning voor minimaal 6 maanden.
  • U hanteert als verhuurder een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

We raden u aan om advies in te winnen bij bijvoorbeeld uw makelaar of een adviseur. Zo voorkomt u dat u vervelende fouten maakt. Bijvoorbeeld dat u langer dan u had gewild aan de huurder vast zit.

Termijn van de vergunning

Vanaf 1 juli 2013 is de maximale termijn dat een huurvergunning onder de Leegstandswet geldt veranderd van 2 naar 5 jaar. Heeft u een vergunningen van vóór 1 juli 2013? Uw vergunning is met terugwerkende kracht nu geldig tot 5 jaar nadat die vergunning is verleend. U kunt op verzoek de nieuwe einddatum schriftelijk door ons laten bevestigen. Vul hiervoor het digitale formulier in en selecteer dat u uw bestaande aanvraag wilt verlengen.

Wanneer het maximale tijdvak van 5 jaar van uw vergunning is verstreken, is het niet mogelijk om deze te verlengen. U kunt pas weer een nieuwe vergunning onder de Leegstandswet aanvragen nadat er minimaal 5 jaar is verstreken waarin geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden voor uw woning.

Kosten

De tijdelijke huurvergunning is gratis.