Burgerhulpverlening

Kunt u reanimeren en wilt u graag helpen als iemand een hartstilstand heeft? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij Burgerhulpverlening.

De gemeente Horst aan de Maas en betrokken verenigingen en stichtingen hebben samen met Ambulance Zorg Limburg Noord een netwerk voor burgerhulpverlening opgezet.

Oproep via sms

Wanneer een melding van een (mogelijke) reanimatie binnenkomt, ontvangt u als vrijwilliger een oproep via de sms. Er zijn 2 groepen waar u bij kunt horen. Eén groep ontvangt een sms om de basale reanimatie op te starten. De andere groep krijgt de oproep om een nabije AED op te halen. Op deze manier gaat er minder kostbare tijd verloren en kunnen we meer mensenlevens redden. Hiervoor hebben we wel een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s nodig.

Informatieavond

Er zijn regelmatig informatieavonden voor inwoners die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het netwerk. Tijdens deze informatieavonden krijgt u informatie over de burgerhulpverlening, hoe u zich kunt aanmelden en wat er van u wordt verwacht. Wilt u een reanimatiecursus volgen? Geef dat aan tijdens de informatieavond. Kijk op de website van burgerhulpverlening limburg voor meer informatie over deze informatieavonden.

Aanmelden als vrijwilliger

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor het netwerk van Burger Hulpverlening Horst aan de Maas. Bent u in het bezit van een geldig reanimatiediploma of een AED-diploma? Of bent u van plan een dergelijk diploma te halen? Geef u dan op voor het netwerk. Dit kan via de website van de burgerhulpverlening.