Individuele inkomenstoeslag

Kom ik hiervoor in aanmerking?

Aanvragen

Heeft u langere tijd een laag inkomen? Wellicht komt u in aanmerking voor de Individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die op grond van de Participatiewet mogelijk is gemaakt. De Individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt eens per jaar uitbetaald. Het is mogelijk om elke 12 maanden de toeslag te ontvangen, zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen.

Aanvragen

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Dan kunt u het online aanvraagformulier invullen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze toeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • op de peildatum* bent u 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd**
 • u woont in de gemeente Horst aan de Maas
 • u heeft de komende jaren geen zicht op inkomensverbetering
 • op de peildatum* verblijft u niet in detentie
 • de laatste 3 jaar heeft u geen inkomen gehad hoger dan 105% van de voor u geldende bijstandsnorm:
  • alleenstaande: 105% is € 1031,93  (dit is inclusief (gereserveerd) vakantiegeld)
  • alleenstaande ouder: 105% is €1225,60
  • gehuwden/samenwonenden: 105% is  € 1474,18 (dit is inclusief (gereserveerd) vakantiegeld)
 • de laatste 3 jaar heeft u geen vermogen gehad boven de vermogensgrens als bedoeld in de Participatiewet. De voor u geldende vermogensgrens:
  • alleenstaande € 6.020
  • alleenstaande ouder/gehuwden/samenwonenden € 12.040
  • hebt u een eigen huis, dan mag er niet meer dan € 50.800 eigen vermogen in het huis zitten
 • U heeft de afgelopen 12 maanden geen langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag gehad.

* De peildatum is de ingangsdatum van de periode van 12 maanden waarover u individuele inkomenstoeslag ontvangt.
**De pensioengerechtigde leeftijd heeft u bereikt op de datum dat u AOW pensioen aanvangt.

Hoogte uitkering 2018

 • Alleenstaande: € 400
 • Alleenstaande ouder: € 510
 • Gehuwden/samenwonenden: € 565

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met team Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de gemeente Horst aan de Maas. U kunt dit telefonisch doen via (077) 477 97 77 op werkdagen tussen 8:00 uur en 12:00 uur.

Misschien komt u ook in aanmerking voor: