Hulp bij schulden

Heeft u schulden of maakt u zich zorgen omdat uw inkomen wijzigt? U bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Lukt dit niet? Dan kan de gemeente u helpen.

Meldt u bij de gemeente voor het vraagverhelderend gesprek. Vul hiervoor het meldingsformulier in.

Voorwaarden

  • U hebt een vaste woon- en verblijfplaats in Horst aan de Maas.
  • U bent een natuurlijk persoon, dus geen bedrijf. Voor bedrijfsschulden kunt u mogelijk een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) of de ondernemersklankbordgroep.
  • U hebt in de afgelopen 5 jaar uw best gedaan om uw schulden af te lossen en het ontstaan van nieuwe schulden te voorkomen.
  • Uw schulden mogen niet op een verwijtbare of frauduleuze manier zijn ontstaan.
  • U verleent alle medewerking aan het voorgestelde schuldhulpverleningstraject.
  • U bent gemotiveerd om de situatie te verbeteren en uw schulden af te lossen.
  • U levert alle documenten en gegevens aan die nodig zijn om uw situatie te onderzoeken.
  • U hebt niet eerder een Wsnp-Traject doorlopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u na 10 jaar een tweede keer in aanmerking komen.
  • Als er al eerder een hulpverleningstraject is geweest via Plangroep of de gemeente, dan kunt u alleen in bijzondere omstandigheden na 5 jaar een tweede keer geholpen worden.

Het vraagverhelderingsgesprek

Startpunt voor mogelijke hulp is het zogenaamde vraagverhelderingsgesprek. U meldt zich eerst voor een gesprek. We zoeken samen met u naar een oplossing. We kijken naar de mogelijkheden binnen uw eigen (financiële) situatie en uw omgeving en maken daar afspraken met elkaar over. Zorg ervoor dat u zich aan deze afspraken houdt. Zo voorkomt u we de ondersteuning aan u moeten stopzetten. U mag dan 3 maanden geen nieuwe aanvraag schuldhulpverlening doen.

Meer informatie

Aanvullende informatie is te vinden in onze brochures Voorbereiding vraagverhelderingsgesprek schuldhulpverlening (pdf, 253 kb). Kijk ook eens op: