Groenstroken en restgronden huren of aankopen

Direct regelen

Wilt u een stuk gemeentegrond kopen dat aan uw woning, tuin of land grenst? Op een aantal locaties is dit onder diverse voorwaarden mogelijk. Deze openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen. Ook is het mogelijk om de grond te huren.

Voorwaarden

  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
  • De grond grenst niet aan een grote openbare ruimte waar een rij huizen op uitkijkt of waar parkeerplaatsen zijn geplaatst.
  • De omwonenden hebben er geen last van dat u de grond koopt of huurt.
  • U zorgt zelf voor het onderhoud van de groenstrook.
  • Uw plannen met het stuk grond moeten ruimtelijk en stedenbouwkundig verantwoord zijn.
  • Er mag geen openbaar groen op staan welke wij graag willen behouden.
  • Het riool mag er niet te dicht bij liggen.
  • Als u de grond koopt en er liggen kabels en leidingen onder, vragen wij toestemming aan bij de nutsbedrijven. Het kan zijn dat zij een zakelijk recht vestigen op de grond. U betaalt dan extra notariskosten.

Kosten

  • Het huren van een groenstrook kost € 1,16 per m2 per jaar.
  • Het kopen van een groenstrook kost € 107,50 per m2 kosten koper.