Passend onderwijs en speciaal onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Zoveel mogelijk kinderen moeten naar een school in de buurt kunnen gaan. De gezamenlijke scholen hebben hiervoor binnen de regio een zorgplicht. Dit betekent dat ze elk kind een passende onderwijsplek moeten geven zo dicht mogelijk bij hun eigen woonplaats. Bijvoorbeeld door kinderen extra ondersteuning te geven. Passend onderwijs is daarom geen schooltype, kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Kinderen die vanwege hun zorgbehoefte zwaardere ondersteuning en hulp in het onderwijs nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs.

Hoe werkt dat dan?

De scholen werken regionaal met elkaar samen. Binnen deze samenwerkingsverbanden maken ze afspraken met elkaar om ervoor te zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat bij hem past. De school kan meer informatie aan ouders geven over passend onderwijs en de ondersteuning en begeleiding die de school geeft aan kinderen. Heeft een kind ondersteuning nodig die de school die de ouders gekozen hebben niet kan bieden? Dan gaat de school in het samenwerkingsverband op zoek naar een passende plek. Dat gaat dan via een toewijzingsprocedure die scholen met elkaar hebben afgesproken.

Wilt u meer informatie?

Algemene informatie over passend onderwijs kunt u vinden op http://www.passendonderwijs.nl/ of op www.passendonderwijsnoordlimburg.nl. Mocht u daar niet de informatie aantreffen die u zoekt, dan kunt u ook contact opnemen met de school waar uw kind naar toe gaat.