Leerplicht

Kinderen tussen de 5 en de 16 jaar zijn leerplichtig. Lees meer over leerplicht op Rijksoverheid.nl

Verlof

Het hoofd van de school mag onder bepaalde omstandigheden maximaal 10 dagen bijzonder verlof op leerplicht verlenen. Dit mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar. De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist na overleg met de schooldirecteur over verlof van meer dan 10 dagen

U vraagt het verlof of de vrijstelling aan bij de school. Die overlegt met de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling

Soms kan de gemeente vrijstelling van de leerplicht verlenen. Bijvoorbeeld bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid (de gemeente heeft dan een verklaring van een arts of een psycholoog nodig). Of wanneer uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland.

Voortijdig schoolverlaten 18-23 jaar

Ben jij tussen de 18 en 23 jaar en verlaat je de school zonder startkwalificatie (diploma op minimaal HAVO-, VWO- of MBO2-niveau)? Dan val je niet meer onder de leerplichtwet. Een startkwalificatie is belangrijk voor het vinden en behouden van een baan. Het RMC kan je daarbij helpen. Het RMC is de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten van de regio Limburg Noord en helpt jongeren om alsnog een diploma te halen.

Je kunt jezelf aanmelden of aangemeld worden via leerplicht-rmc@venray.nl of (0478) 52 33 33. Je krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek met een RMC-consulent. Tijdens dit gesprek probeert de consulent jouw situatie in beeld te krijgen en kijkt welke hulp je nodig hebt om weer terug naar school te gaan. De afspraken die jullie maken komt in een plan van aanpak te staan.

De begeleiding kan heel praktisch zijn. Zoals hulp bij het aanmelden voor een opleiding en voorbereiden van een intakegesprek. Ook kan het RMC| helpen bij  eventuele andere problemen, zoals schulden, verslaving of de thuissituatie.