Persoonsgebonden budget (PGB)

Vraagverhelderingsgesprek aanvragen

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg of (huishoudelijke) hulp inkoopt die u nodig heeft. U kiest zelf uw zorgaanbieder waarmee u een zorgovereenkomst afsluit. Zorg in natura (ZIN) wil zeggen dat de gemeente voor u de ondersteuning of voorziening inkoopt.

PGB of ZIN aanvragen

Het startpunt voor hulp en ondersteuning is altijd het vraagverhelderingsgesprek die u met iemand van het gebiedsteam voert. Na het gesprek stelt u samen een plan van aanpak op: het leefzorgplan met bijbehorend budgetplan. In het budgetplan geeft u aan wat voor soort ondersteuning of zorg u zou willen inzetten, en wie deze kan leveren tegen de juiste kwaliteit. Vul het budgetplan (PDF, 81 kb) in.

Kiezen voor PGB

U kiest voor PGB als:

  • de zorg op maat is niet beschikbaar is via reguliere maatwerkvoorzieningen
  • u zelf de regie in handen wilt houden. U kiest zelf uw zorgverlener uit en maakt daarmee afspraken
  • de zorg niet goed vooraf te plannen is, of op ongebruikelijke tijden wordt geleverd
  • er een noodzaak is tot 24-uurs ondersteuning op afroep
  • u de zorg door de aard van uw beperking moet krijgen van een vaste hulpverlener

Als u gebruik maakt van een PGB,  wordt aan de hand van het budgetplan de hoogte bepaald. Het PGB is nooit hoger dan het gemiddelde tarief van vergelijkbare zorg in natura. Let op: De gemeente Horst aan de Maas hanteert voor zorgverleners uit het sociaal netwerk een uurtarief gelijk aan het wettelijk minimumloon.

Op basis van de Jeugdwet geldt een PGB niet voor:

  • een minderjarige die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft gekregen
  • een jongere die met een machtiging is opgenomen in een gesloten jeugdaccommodatie

Uitbetalen PGB

U ontvangt het PGB vanaf 2015 niet meer rechtstreeks. Hiervoor is landelijk de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor aangewezen. De SVB beheert voor iedereen het PGB en zorgt voor rechtstreekse betaling aan de aanbieder(s) die u heeft gekozen. Dit heet trekkingsrecht. Daarbij is het noodzakelijk dat u een zorgovereenkomst met uw zorgverlener opstuurt naar de SVB.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage aan een maatwerkvoorziening, behalve voor rolstoelen. Vanaf  2015 wordt  de eigen bijdrage niet meer vooraf op het PGB  ingehouden. Het vaststellen en de inning van de eigen bijdrage doet het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Gemeenten zullen de hoogte van het PGB doorgeven aan het CAK, zodat het CAK de eigen bijdrage bij u in rekening kan brengen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de site van de SVB. U vindt daar bijvoorbeeld voorbeelden van zorgovereenkomsten Als u daar niet vindt wat u zoekt kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente via (077) 477 97 77, maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.