Ondersteuning bij wonen, welzijn en zorg

Vraagverhelderingsgesprek aanvragen

Voor al uw vragen op het gebied van werk, inkomen en zorg kunt u bij ons terecht. U maakt hiervoor een afspraak. U wordt dan direct geholpen. Zo voorkomen we dat u lang moet wachten.

Afspraak maken?

Neemt u dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer (077) 477 97 77). U wordt doorverbonden met een medewerker met veel kennis van de Wmo, jeugdhulp, maatschappelijk werk, gehandicapten parkeerkaarten, schuldhulpverlening én werk en inkomen.

In het telefoongesprek stelt de medewerker u een aantal vragen om een goed beeld te krijgen van uw situatie en uw vraag. Afhankelijk van uw vraag wordt er een afspraak gepland voor een vraagverhelderend gesprek met een consulent van de afdeling werk, inkomen en zorg. Dat kan bij u thuis, maar ook in het gemeentehuis, of ergens anders waar u het prettig vindt. Dit kunt u tijdens het telefoongesprek bespreken.

De eerste stap is het vraagverhelderingsgesprek. Dit gesprek vraagt u digitaal aan met uw DigiD.

Voorzieningen

Het vraagverhelderingsgesprek is een gesprek tussen u als inwoner en een medewerk(st)er van het gebiedsteam. U bespreekt uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden die u zelf heeft, met ondersteuning uit uw persoonlijke omgeving. Ook komen de mogelijkheden van informele en professionele ondersteuning of de benodigde voorzieningen aan de orde. Zo is het mogelijk om thuis te blijven wonen met bijvoorbeeld hulp van een traplift, toiletaanpassing of andere voorzieningen.

De resultaten van het vraagverhelderingsgesprek kunnen voor iedereen anders zijn. We willen dat de ondersteuning nauwkeurig op de situatie en ondersteuningsvraag wordt afgestemd, maatwerk dus. Zo krijgt u als inwoner precies wat u nodig heeft.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Familie of vrienden kunnen u misschien helpen bij een vraagverhelderingsgesprek met een medewerker van het gebiedsteam. Kunt u geen beroep doen op uw netwerk? Dan kan een onafhankelijke cliëntondersteuner u helpen. Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor u altijd zonder kosten. Kijk hier voor meer informatie.

Wmo en Wlz

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is erop gericht iedereen te laten deelnemen in onze maatschappij. Zo is de Wmo er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, wanneer het alleen of met behulp van hun omgeving niet (meer) lukt. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ) is overgegaan in de Wlz (Wet langdurig zorg). Deze betaalt alleen nog de zwaarste, langdurige zorg

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via (077) 477 97 77, maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.