Mantelzorg

Mantelzorgers verzorgen langdurig onbetaald een zieke, oudere of gehandicapte uit hun directe omgeving. Een partner, ouder of kind, maar ook voor een vriend of buur. De taken van een mantelzorger kunnen zwaar zijn. We willen graag dat mantelzorgers de belangrijke zorg kunnen leveren en kunnen blijven leveren.

Steunpunt Mantelzorg

U kunt u als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg Horst laten registreren. U krijgt dan nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten en de Dag van de mantelzorg. Aanmelden kan via a.damhuis@synthese.nl of tel. (077) 397 85 00. Meer informatie over mantelzorg leest u ook op de facebookpagina van Steunpunt Mantelzorg Noord-Limburg.

Even op adem komen

Een mantelzorger moet ook goed voor zichzelf zorgen. De gemeente kan u daarbij helpen. In een gesprek met een medewerker van het gebiedsteam bekijkt u, samen met degene voor wie u zorgt, wat er nodig is om even op adem te komen. Een mogelijkheid is respijtzorg. Dit biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De mantelzorger heeft dan even vrijaf van de zorg. (informatie over respijtzorg: www.respijtwijzer.nl.).

Meer informatie

Kijk ook bij mantelzorgwoning voor de mogelijkheden om uw huis, bijgebouw of zorgunit als mantelzorgwoning in te kunnen zetten.