Jeugdzorg

Hebt u opvoedingsproblemen? Of hebt u problemen thuis?

Vraagverhelderend gesprek aanvragen

Het startpunt voor ondersteuning in het gezin is altijd het vraagverhelderingsgesprek. U kunt het gesprek aanvragen via het digitale aanvraagformulier. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Ons uitgangspunt is dat jeugdigen alle ruimte moeten krijgen zich op een veilige manier te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. De ouders hebben hierin de belangrijkste rol. Daarnaast spelen de school, naschoolse opvang, de vereniging en de buurt een belangrijke rol. Samen leggen ze een goede basis voor een zelfstandig leven. Als dit even niet goed gaat, moet dit worden gesignaleerd en bijgestuurd. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Spoed

Als u spoedeisende hulp nodig heeft, kunt u het volgende doen:

  • Levensbedreigende situaties? Bel 112
  • Niet levensbedreigende situatie, maar wel acute medische hulp? Bel in het weekend en tussen 17.00 en 8.00 uur de huisartsenpost 0900 – 88 18
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel “Veilig Thuis”: 0800- 2000
  • Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel de Crisisdienst: 088 – 007 29 90.

Denkt u dat iemand anders ondersteuning nodig heeft? Maak dit bespreekbaar of geef dit signaal dan door bij het gebiedsteam. Uiteraard kan dat ook bij iemand anders in de gemeenschap, zoals de huisarts, school of politie.

Ondersteuning door gebiedsteams

De gemeente werkt met gebiedsteams. Het gebiedsteam bestaat uit professionele zorgverleners met diverse expertises. Een professional uit het gebiedsteam treedt op als gezinscoach. De coach is het aanspreekpunt voor het gezin en regisseert alle hulp en ondersteuning rondom het gezin. Hierbij geldt: één gezin, één plan, één regisseur.

De gezinscoach pakt samen met het gezin en hun omgeving het probleem aan. De gezinscoach geeft ook advies en ondersteuning aan andere professionals in de omgeving van de kinderen, zoals de leerkracht en de sportvereniging. De gezinscoach helpt kinderen en jongeren zo veel mogelijk in hun eigen omgeving. Het liefst blijven ze gewoon thuis. Lukt dit toch niet, dan zorgt de gemeente voor hulp en voorzieningen waar dat echt nodig is.

Meer informatie