Meldingen woon- en leefomgeving

Komt u buiten iets tegen dat overlast veroorzaakt of kapot is? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Een losse stoeptegel? Een omgewaaide boom, vernielingen of ongedierte? Meld het bij de gemeente.

Direct melden

Wat kunt u melden

U kunt gevaarlijke situaties of overlast bij ons melden, zoals:

  • kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • kapot verkeersbord of -paaltje
  • verstopt riool in de grond van de gemeente
  • (jeugd)overlast
  • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
  • overhangende of losse takken en uitstekende wortels

Spoedgeval na 17.00 uur

Moet er buiten kantoortijden direct iets gebeuren? U kunt het na 17.00 uur telefonisch melden via (077) 477 97 77.

Straatlantaarn, drinkwater en natuurwater

 Wat kunt u zelf doen

  • Overlast van bijvoorbeeld bomen, dieren of water op uw eigen grond lost u zelf op. Ook als het gaat om een stuk land van iemand anders.
  • Als u een rioolverstopping heeft op uw eigen grond, dan bent u zelf verantwoordelijk om de verstopping op te lossen.