Klacht over de gemeente

Klacht doorgeven

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of het optreden van een medewerker of een bestuurder. Uw klacht geeft u snel digitaal door via het klachtenformulier.

Gaat uw klacht over over iets dat u op straat, in het park of de natuur tegenkomt? Bijvoorbeeld iets dat opgeruimd of gemaakt moet worden? Maak dan gebruik van ons meldingsformulier.

Klacht schriftelijk indienen

Wilt u uw klacht liever in een brief schrijven? Stuur deze dan naar:

Gemeente Horst aan de Maas
College van burgemeester en wethouders
Postbus 6005
5960 AA Horst.

In uw brief schrijft u waar of over wie uw klacht gaat. Wilt u ook uw naam, adres, telefoonnummer en de datum waarop het incident heeft plaatsgevonden erbij vermelden? Dan kunnen wij snel contact met u opnemen.

Klacht ingediend, en dan?

Nadat we uw brief hebben ontvangen nemen we telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek kunnen we een afspraak met u maken voor een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis. Doel van dat gesprek is samen te kijken of we de klacht op informele wijze kunnen oplossen. Als dat lukt, dan wordt dat schriftelijk aan u bevestigd.

Lukt het niet om uw klacht op een goede manier op te lossen? Dan kunt u ervoor kiezen dat uw klacht wordt voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie. Met het advies van de commissie geeft het college uiteindelijk een beoordeling van uw klacht.

Gaat uw klacht over ervaringen met het AZC in Blitterswijck, dan geven wij deze door aan de gemeente Venray. U krijgt van die zijde een terugkoppeling.

Termijn

Na ontvangst van de klacht nemen wij binnen 24 uur (op werkdagen) telefonisch contact met u op. Een eventueel persoonlijk gesprek zal daarna binnen 2 weken plaats vinden.  Als de onafhankelijke adviescommissie uw klacht behandelt, wordt uw klacht binnen 10 weken afgehandeld. Deze termijn kan met 4 weken verlengd worden.

Ombudsman

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Dit kan pas nadat het college een definitieve beoordeling over uw klacht heeft gegeven. Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale ombudsman.