Kwijtschelden van de aanslag

Verkorte procedure kwijtschelding  (inloggen met DigiD)

Standaardprocedure kwijtschelding (PDF, 204 kb)

Wanneer u moeite heeft om de belastingaanslag te betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Dit betekent dat u de aanslag niet hoeft te betalen, ook niet op een later tijdstip.

Bent u ondernemer?

Dan komt u alleen in aanmerking voor kwijtschelding als u een eenmanszaak heeft. Kwijtschelding kunt u alleen aanvragen voor privébelastingen. Dit zijn belastingen die geen verband houden met de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Aanvragen

Vraag de kwijtschelding aan binnen 10 weken na de dagtekening van de aanslag. Zo voorkomt u dat de gemeente het invorderingsproces opstart.

Verkorte of uitgebreide aanvraag

U kunt kiezen voor een verkorte procedure als u instemt met toetsing van uw gegevens door het Inlichtingenbureau. Hiervoor gelden verder de volgende voorwaarden:

  • U heeft geen eigen woning
  • Buiten u en uw eventuele partner wonen er geen andere personen op uw adres van 21 jaar of ouder
  • U bent geen zelfstandig ondernemer met een eenmanszaak
  • U ontvangt geen alimentatie
  • U ontvangt geen inkomen uit het buitenland
  • U bent geen student

Vraag hier verkort kwijtschelding aan (PDF, 157 kb).

Als u geen gebruik maakt van de verkorte procedure, maar u wilt toch kwijtschelding aanvragen, kunt u de standaardprocedure volgen. Dit betekent dat u het standaardformulier kwijtschelding moet invullen en ondertekenen. Vraag hier kwijtschelding aan (PDF, 204 kb) volgens de standaardprocedure.

Dit standaardformulier kunt u ook gebruiken als we u aan de hand van de verkorte procedure geen kwijtschelding kunnen verlenen. Als u denkt toch voor kwijtschelding in aanmerking te komen, vul dan dit standaardformulier in voor de onderdelen waarop u bent afgewezen.

Hou er rekening mee dat uw aanvraag pas in behandeling wordt genomen als deze volledig (inclusief noodzakelijke bijlagen) en ondertekend is ingediend. Zolang uw aanvraag bij de gemeente in behandeling is hoeft u de belastingaanslag niet te betalen.

Besluit

De gemeente neemt binnen 12 weken na uw aanvraag een besluit.

Beroep

Tegen een eventuele afwijzing kan beroep worden ingediend.

Automatisch kwijtschelding

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen? De gemeente toetst dan automatisch of u weer recht heeft op kwijtschelding, mits u hier toestemming voor gegeven heeft. U hoeft verder niets te doen. Zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak worden niet automatisch getoetst.

Voorwaarden

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hieronder vallen de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Aanvragen voor kwijtschelding moeten zijn ingediend binnen 10 weken na de datum van de aanslag. Voor hulp bij het invullen van uw aanvraag kwijtschelding kunt u terecht bij:

Stichting Synthese, Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst. Telefoonnummer (077) 397 85 00.

Incassoreglement 2018

Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 2018