Op zoek naar een nieuwe burgemeester

Met het vertrek van Kees van Rooij in december is de burgemeesterspost in Horst aan de Maas vacant. Hoe ziet de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester er uit?

In december 2017 nam Kees van Rooij afscheid van de gemeente Horst aan de Maas. Mevrouw Ina Leppink-Schuitema is inmiddels benoemd tot waarnemend burgemeester.De nieuwe gemeenteraad is gestart met de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Procedure

Bij de start van de benoemingsprocedure stelt de gemeenteraad een profielschets vast  voor  de nieuwe burgemeester. Vervolgens kunnen kandidaten solliciteren en zijn er sollicitatiegesprekken. Daarna draagt de gemeenteraad één kandidaat voor aan de gouverneur van de provincie Limburg. Uiteindelijk neemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover een besluit dat wordt bekrachtigd met een Koninklijk besluit.

04 09 18 Gemeenteraad stelt profielschets voor nieuwe burgemeester vast tijdens openbare raadsvergadering. Profielschets wordt aangeboden aan de Gouverneur
September

De minister van BZK publiceert een advertentie voor een nieuwe burgemeester in de Staatscourant.

Bekijk hier het persbericht van de Gouverneur over het resultaat van de sollicitatieprocedure.

November De Gouverneur maakt een selectie uit de ingekomen sollicitaties  en bespreekt deze met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad (meestal fractievoorzitters, plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad en een adviseur uit het college van B&W).
November/
december
De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met kandidaten.
December In besloten raadsvergadering neemt gemeenteraad een besluit over de voordracht van de vertrouwenscommissie. Vervolgens wordt in dezelfde raadsvergadering in openbaarheid de voorgedragen kandidaat bekend gemaakt.
Februari Voordracht wordt doorgegeven aan de minister van BZK. De minister neemt een besluit over voordracht en de kandidaat wordt vervolgens benoemd middels een koninklijk besluit.
April/ mei Installatie nieuwe burgemeester

 Meer informatie over de procedure leest u ook op de website van het Ministerie van BZK.

Profielschets

Op 4 september 2018 stelde de gemeenteraad de profielschets vast.  Die profielschets beschrijft wat voor type burgemeester Horst aan de Maas nodig heeft. De gemeenteraad heeft daarvoor in juni de mening van onze inwoners geinventariseerd. Raadpleeg hier de profielschets en de resultaten van deze inwonerraadpleging.

Subnavigatie