Jeugdlintje

Kent u een kind of jongere die een bijzondere prestatie heeft verricht? Of is hij of zij voor langere tijd bijzonder hulpvaardig geweest? Dan kunnen we hem of haar misschien een Jeugdlintje uitreiken.

Internationale dag van de Rechten van het Kind

Elk jaar wordt rond 20 november wereldwijd de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Dit is een initiatief van UNICEF en de Verenigde Naties. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben. Ieder jaar op 20 november reiken we enkele Jeugdlintjes uit aan kinderen en jongeren die hebben bijgedragen aan de gemeenschap van Horst aan de Maas. De onderscheiding bestaat uit een draagpenning en een oorkonde.

Voor wie?

Ieder kind of jongere tot en met 17 jaar die een bijzondere prestatie heeft verricht of voor langere tijd bijzonder hulpvaardig is geweest komt voor een Jeugdlintje in aanmerking.

Denk hierbij aan:

  • Het geruime tijd helpen van ouderen, gehandicapten of zieken.
  • Het organiseren van activiteiten in een wijk of buurthuis.
  • Het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een actie.
  • Het verrichten van een ‘heldendaad’.
  • Bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele vereniging of een sportvereniging.
  • Actie voeren voor een goed doel of voor een humanitaire ramp.
  • Een bijdrage leveren aan integratie.

We reiken ook lintjes uit aan kandidaten die niet in de gemeente Horst aan de Maas wonen. Hun prestaties moeten dan wel ten goede komen aan de gemeenschap van Horst aan de Maas.

Er zijn twee leeftijdscategorieën, waarbinnen maximaal 3 Jeugdlintjes per jaar worden uitgereikt:

  • Kinderen tot en met 12 jaar.
  • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar.

Aanmelden

Wilt u een Jeugdlintje aanvragen? Vul hiervoor het aanvraagformulier (PDF, 36 kb) in. Vermeldt op het aanvraagformulier 2 referenties. Deze mogen niet tot dezelfde familie behoren als de kandidaat. Wij kunnen de referenties benaderen bij de behandeling van uw aanvraag.

Het formulier kunt u downloaden, uitprinten en invullen. Wij kunnen het formulier ook naar u opsturen. Stuur hiervoor een mail naar gemeente@horstaandemaas.nl.nl of bel ons via (077) 477 97 77.

Stuur het formulier vóór 10 oktober op naar:

Vertrouwelijk / Kabinet
Gemeente Horst aan de Maas
Mevrouw H. Raedts
Postbus 6005
5960 AA  Horst.

Kosten

Voor het aanvragen van een Jeugdlintje betaalt u niets.