Aanslag gemeentelijke belastingen 2018

U ontvangt rond 28 februari de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze aanslag heeft betrekking op de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en de WOZ-beschikking.

WOZ-waarde

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente vast, de zogenaamde WOZ-waarde. De WOZ-waarde die vermeld staat op de aanslag 2018 is geldig voor het belastingjaar 2018 en is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2017.

Taxatieverslagen op MijnOverheid

Het taxatieverslag van uw pand kunt u inzien op MijnOverheid.nl.  Onder het tabblad Persoonlijke Gegevens (onderdeel Wonen)  vindt u vanaf 28 februari informatie over de taxatieverslagen 2018 en 2017. U ziet hier ook de kenmerken van uw eigen woning die de WOZ-waarde bepalen. Om deze informatie te raadplegen, logt u in met uw  DigiD-code.  Bedrijven hebben geen DigiD. Op de website van de gemeente wordt toegelicht hoe bedrijven kunnen inloggen voor het inzien van een taxatieverslag.

Berichtenbox

Als u zich vóór 8 februari aangemeld heeft voor de Berichtenbox, ontvangt u hier de aanslag gemeentelijke belastingen 2018.

Meer informatie

Wilt u persoonlijk contact? Van maandag tot en met vrijdag zijn we tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het nummer (077) 477 97 77.

We helpen u ook graag verder aan het loket in het gemeentehuis. U bent welkom van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 – 12.00 uur. U kunt ook een afspraak maken voor een ander tijdstip.

Automatische incasso

Kwijtschelding

Betalingsregeling

Invordering

Subnavigatie