Nieuwsberichten

 • Windpark Greenport Venlo 15 september 2017 Bestemmingsplannen

  De raden van de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas zijn voornemens om voor de gemeentegrensoverschrijdende ontwikkeling van het Windpark Greenport Venlo elk een of meerdere bestemmingsplannen voor een gedeelte van hun grondgebied vast te stellen.

 • Commissies Samenleving en Ruimte 26 en 27 september 2017 15 september 2017 Kalender raad en commissies

  Op dinsdag 26 september is er een openbare bijeenkomst van de commissie Samenleving. De commissie Ruimte vergadert op woensdag 27 september. De vergaderingen kunnen bijgewoond worden vanaf de tribune in de raadzaal of live in audio gevolgd worden via de website.

 • Raadsflitzen september 15 september 2017 Logo gemeenteraad 85x85

  Raadsleden aan het woord na het vaststellen in de raad van 12 september van de voorstellen met betrekking tot krediet aanbestedingsprocedure zwembad Afslag 10 en actualisatie Centrumvisie Horst.

 • Raadsvergadering 10 oktober 15 september 2017 Kalender raad en commissies

  Op de agenda staan onder andere de onderwerpen: Perspectievennota maatschappelijke accommodaties, 800 Jaar Horst, Subsidievorm "de voucher", PeuterPlusProgramma, Vrijetijdseconomie etc.

 • De herfst staat weer voor de deur 13 september 2017 Bladblazen 85

  Na een mooie nazomer is de tijd aangebroken dat de bomen en struiken hun bladeren weer laten vallen. In de hele gemeente staan groenkorven waarin deze bladeren kunnen worden verzameld.

 • Kappen bomen voor dijkversterking 13 september 2017 Maasoever

  Waterschap Limburg gaat de dijkringen in Lottum en Grubbenvorst versterken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de aanwezige bomen en het struikgewas binnen het dijkprofiel worden gekapt.

 • Overbodige paaltjes 18 september 2017 paaltjes nieuw 85

  Vanaf 14 september gaat onze buitendienst in Sevenum aan de slag met het verwijderen van paaltjes.

 • Nieuwsbrief Duurzaamheid nr.3 12 september 2017 logo HadM

  De derde editie van de digitale Nieuwsbrief Duurzaamheid is uit! Hierin leest u over lokale initiatieven en projecten, wat de gemeente doet aan duurzaamheid en welke bijeenkomsten of regelingen er zijn op het gebied van duurzaamheid.

 • Snoeien bomen 11 september 2017 Hoogwerken 2 85

  In september gaan we beginnen met het snoeien van diverse bomen in de hele gemeente Horst aan de Maas.

 • Werken aan het spoor 18 september 2017 trein nieuw 85

  ProRail gaat in september en oktober in drie weekenden aan het spoor werken. Tussen de overweg Spoorstraat in Tienray en de overweg Meerlosebaan/Stationsweg in Grubbenvorst wordt het spoor vernieuwd.

 • Zoektocht naar grote kerstbomen 01 september 2017 den 85

  Elk jaar rond de Kerstperiode staan er in alle dorpen mooie grote verlichte kerstbomen. Zo ook dit jaar.

 • Voordragen kandidaten Jeugdlintje 05 september 2017 Jeugdlintje

  Kent u iemand onder de 18 jaar die zich vrijwillig inzet of heeft ingezet voor een medemens, een vereniging of voor onze gemeente zonder daar zelf belang bij te hebben, dan kunt u die persoon tot 10 oktober 2017 voordragen voor een Jeugdlintje.

 • Start onderzoek luchtkwaliteit intensieve veehouderijen 24 augustus 2017 limburg-logo-provincie

  Naar aanleiding van een rapport over de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij is de Provincie Limburg in juli een nader onderzoek gestart naar de luchtkwaliteit van intensieve veeteelt in Nederweert. De gemeenten Horst aan de Maas en Venray hebben gevraagd om ook deel te mogen nemen aan dit onderzoek.

 • De herfstmaai gaat beginnen! 29 augustus 2017 Bermen maaien

  We gaan weer van start met de herfstmaai. Dit betekent dat in de hele gemeente de bermen en de sloten gemaaid worden. Het maaisel wordt ook geruimd.

 • Optimaal bad voor Horst aan de Maas 24 augustus 2017 zwembad de berkel 85

  Het college vraagt de gemeenteraad om te mogen starten met de voorbereidingen voor een nieuw zwembad in ‘Afslag 10.’

 • Informatieavond geluidmaatregelen spoorweg 14 september 2017 Spoorboekje

  Op woensdag 13 september vond een informatiebijeenkomst plaats over geluidsmaatregelen in onze gemeente voor het spoortraject Eindhoven – Venlo.

Subnavigatie