Verbouwing en ontwikkelingen Gasthoes

’t Gasthoês wordt op dit moment verbouwd tot een modern, multifunctioneel en duurzaam cultureel centrum voor de inwoners van Horst aan de Maas. Wat gaat er de komende periode gebeuren rond het nieuwe Gasthoês?

Het nieuwe Gasthoês

Het cultureel centrum wordt verbouwd tot een modern multifunctioneel centrum dat toegankelijk is voor alle doelgroepen. Het plan is om een theaterzaal met 325 stoelen  te realiseren die past bij een kern als Horst aan de Maas . Op deze manier kunnen we het cultuuraanbod naar een niveau brengen dat past bij onze inwoners en culturele ambities. In het Gasthoes zal  het horecagedeelte (de herberg)  een nieuwe impuls krijgen  waardoor bezoekers zich welkom  voelen.

Het nieuwe Gasthoês wordt naast een sociaal cultureel centrum  voor muziek en cultuur ook de huiskamer voor Horst aan de Maas. Een 'herberg' waar inwoners en verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerking actief wordt gestimuleerd. De open structuur van het gebouw en de mix van functies zorgen ervoor dat er de hele dag reuring in en om het Gasthoês is.

Het succes van de nieuwe formule wordt bereikt als de gemeenschap van Horst aan de Maas zich ook herkent in het concept. Het feit dat de gebruikers van het huidige cultureel centrum hier intensief aan meegewerkt hebben schept wat dit betreft veel vertrouwen.

Wie worden de gebruikers van het nieuwe Gasthoês?

Een aantal vaste gebruikers van ‘t Gasthoês is verenigd in de zogenaamde Kopgroep. Die groep denkt samen met de gemeente na over de invulling van het nieuwe culturele centrum
Maar ’t Gasthoês biedt straks ook mogelijkheden voor de ‘losse‘ verhuur: ruimtes om te vergaderen, voor verenigingsactiviteiten of werkplekken voor (startende sociaal culturele) ondernemers.

In de Kopgroep werken samen:

 • De Zorggroep
 • BiblioNu
 • Omroep Reindonk
 • Koninklijke Harmonie Horst
 • Herberg de Troost
 • Balletschool
 • Muzikantine
 • KBO
 • Hobbygilde
 • Dorpsplatform Horst
 • Stichting Mèrthal
 • Centrum Management Horst.

Welke beheersvorm krijgt het nieuwe Gasthoês?

Aan de opzet van de Gasthoês-organisatie wordt nu en tijdens de verbouwing verder gewerkt.
Er wordt op hoofdlijnen gedacht over een volgende opzet:

 • Beheerstichting voor het beheer (hoofdlijnen en koers) en een BV voor de dagelijkse gang van zaken
 • Inhuur van een extern bureau (herberg de Troost) voor het culturele programma
 • Nog te maken keuze voor horeca in eigen beheer of verhuur horecagedeelte aan ondernemer

Gebiedsontwikkeling rond ‘t Gasthoês

De gebiedsontwikkeling rond ’t Gasthoês houdt onder meer in:

 • de aanleg van een plein tussen ’t Gasthoês en de Mèrthal
 • de verbinding van de wijk Hof te Berkel met het centrum
 • de inrichting van het openbaar gebied (aanleg van groen en parkeerplaatsen).

Een klankbordgroep met daarin, bewoners,  ondernemers belanghebbenden (o.a. Zorggroep  en Wonen Limburg ) is betrokken bij het uitwerken van de inrichtingsplannen voor de omgeving.

Meer plannen in de omgeving

 • Café De Beurs breidt het pand uit; (zaal en aantal appartementen aan de achterzijde). Dit worden betaalbare appartementen.
 • Ook Wonen Limburg is bezig met ontwikkelingen in het plangebied en zoekt  aansluiting bij deze plannen.
  • Renovatie/verduurzamen 10 woningen st. Antoniuspark (is gebeurd)
  • Sloop 4 woningen en nieuwbouw 8 woningen
  • Renovatie Kuiperpleinflat
  • Herinrichting openbaar gebied omgeving Kuiperflat / Bakenshof o.a. parkeren

Parkeren

De uiteindelijke invulling van het parkeren in het gebied is afhankelijk van de ontwikkelingen in het centrum (o.a. verplaatsen zwembad/sporthal naar Afslag 10 en vrijkomende kavels). Dat betekent dat er ook tussenoplossingen nodig zijn omdat niet alle ontwikkelingen tegelijk kunnen plaatsvinden.

In verband met de start van de bouwwerkzaamheden vervallen een aantal parkeerplaatsen achter het Gasthoês. Daarom zijn achter wooncomplex Bakenshof  en op de hoek Linnenstraat-Kranestraat tijdelijke parkeerplaatsen  gerealiseerd. Ook de parkeerplaatsen bij het zwembad en de sporthal kunnen worden gebruikt. Het Mariabeeld  blijft in overleg met de buurt vooralsnog op de huidige plek staan en wordt met wat groen aangekleed. Bij de herinrichting van het gebied wordt ook gekeken naar een definitieve plek voor het beeld.

Ondertekening overeenkomst: directeur Bart Holleman van Wijnen Bouw en wethouder Han GeurtsDesign and Build

Voor de vernieuwing van cultureel centrum ’t Gasthoês is gekozen voor de zogenaamde Design and Build aanpak. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever (gemeente) een vernieuwingsplan  op hoofdlijnen opstelt. Het concrete plan ontstaat in dialoog met de bouwpartijen voor deze klus op basis van de vastgestelde kwaliteitseisen en budgetten.

De bouw wordt begeleid door een bouwteam waarin naast de architect, de aannemer, installateur ook de gemeente en de toekomstige gebruikers (de kopgroep) van het vernieuwde Gasthoês zitting hebben.

Het voordeel van deze aanpak is dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat voor het bouwplan en dat geïnteresseerde bouwpartijen geprikkeld worden om creatieve en innoverende oplossingen te bedenken.

Deze opdracht is gegund aan de aannemerscombinatie Wijnen bv Horst, Van Tilburg Energie Design en Elektro Van Berlo B.V. Lees hier het persbericht over de gunning.

Schetsontwerp

De eerste schetstekeningen kunt u hier onder bekijken. Betreft hier nog schetsen. De definitieve tekeningen zijn pas eind 2018 beschikbaar.

Financiën

De gemeenteraad heeft  € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de revitalisering van het Gasthoês en de omgeving.  In het kader van de uitvoering van de ’binnenstedelijke ontwikkeling’ in Horst doet de provincie Limburg een bijdrage van € 5 miljoen in deze kosten.

 Planning

Fase in proces Geplande periode
Sloop 2018 3e/4e kwartaal
Aanbesteding verbouw Oktober 2018
Visievorming herinrichting openbaar gebied samen met klankbordgroep 2018 4e kwartaal
Start verbouwwerkzaamheden 2018 4e kwartaal
Uitwerking verbouwplannen i.s.m. bouwteam 2018 4e kwartaal
Aanbesteding herinrichting openbaar gebied 2019 1e kwartaal
Start herinrichting openbaar gebied 2019 4e kwartaal / 2020 1e kwartaal
Afronden herinrichting openbaar gebied 2019 4e kwartaal / 2020 1e kwartaal
Heropening vernieuwde Gasthoês 2020 1e kwartaal

 

Gasthoês op Pinterest

Op Pinterest houden we alle ontwikkelingen rond de verbouw van 't Gasthoês bij met foto's.

Bekijk hier de Pinterestpagina van 't Gasthoês

Vragen?

Hebt u vragen over de ontwikkelingen rond het nieuwe Gasthoês,  het parkeren, de bereikbaarheid of heeft een klacht? Stuur een mail gasthoes@horstaandemaas.nl  of bel (077) 477 97 77.