Veilig op weg

Horst aan de Maas gaat nóg meer werk maken van verkeersveiligheid!

Speerpunt verkeersveiligheid

Veilig op weg logoDe gemeente Horst aan de Maas zet de komende jaren vol in op gedragsbeïnvloeiding in het verkeer. Met het project Veilig op weg focussen we op de belangrijkste veroorzaker van ongevallen: de mens. Verkeersveiligheid is één van de speerpunten uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) van de gemeente Horst aan de Maas. We willen een verkeersveilige gemeente zijn en dat betekent dat de wegen en de infrastructuur op orde is, maar ook dat we aandacht hebben voor verkeerseducatie en voorlichting. Door deze mix van maatregelen is het aantal ernstige verkeersongevallen al sterk gedaald. Daarom gaan we de komende periode extra aandacht besteden aan de beinvloeding van het gedrag van verkeersdeelenemers.

Gezond verstand

De boodschap van het project Veilig op weg is dat je met je 'gezonde' verstand verder komt. Verstandige verkeersdeelnemers maken minder ongelukken. Wees je bewust van jouw rol als voetganger, fietser of automobilist en realiseer je dat je zelf voor ook verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid en de veiligheid van de medeweggebruikers. Kan de gemeente daarbij helpen of heb je zelf een goed idee?

Laat het ons weten.

Programma

Het project Veilig op weg haakt aan bij bestaande acties, campagnes, themadagen en evenementen. Het jaar 2018 staat bijvoorbeeld in het teken van de fiets. Denk hierbij aan veilig met de fiets naar school, senioren en gebruik van e-bikes, afleiding op de fiets, maar ook stimulering van fietsgebruik.

60 kilometerzones

De laatste jaren heeft de gemeente Horst aan de Maas het buitengebied ingericht als 60 kilometerzone. Hiermee sluit zij aan bij het landelijke overheidsinitiatief Duurzaam Veilig. Het heeft als doel om de verkeersveiligheid te vergroten. Weet u waar u overal 60 kilometer per uur mag rijden? In onze folder leggen we in woord en beeld uit hoe het precies zit