9 januari - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2024.

Betaalbaar en beschikbaar vervoer

Het college van B en W heeft besloten om in 2024 geen prijsstijging toe te passen op de tarieven van Omnibuzz. Omnibuzz verzorgt voor de gemeente het Wmo-vervoer. Doordat de prijzen voor onze inwoners gelijk blijven, blijft het vervoer betaalbaar en beschikbaar voor alle inwoners.

Functionele en veilige wegen

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een het wegbeheerplan 2024-2027 vast te stellen. Dit vervangt het aflopende 'Wegenbeheerplan Horst aan de Maas 2020 - 2023' dat in 2019 was vastgesteld. De veiligheid, functionaliteit en de uitstraling van de openbare ruimte zijn van invloed op het leefgenot van de inwoners en de aantrekkelijkheid van de gemeente Horst aan de Maas voor haar bezoekers. De gemeente is eigenaar van en daarmee verantwoordelijk voor de openbare ruimte in haar gebied. De verhardingen (bijvoorbeeld wegen, fiets- en wandelpaden, trottoirs, pleinen, parkeervoorzieningen) zijn integraal onderdeel van deze openbare ruimte. Om de verhardingen functioneel en veilig te houden voor de bewoners en gebruikers heeft de gemeente de zorgplicht om de verhardingen goed en verantwoord te beheren. Volgens artikel 16 van de Wegenwet, waarin de zorgplicht is vastgelegd, moet de wegbeheerder ervoor zorgen dat de weg in goede staat verkeert. In het kader van deze zorgplicht moet de gemeente Horst aan de Maas tijdig onderhoud uitvoeren voor de veiligheid en functionaliteit van de verhardingen en ter voorkoming van kapitaalvernietiging van het areaal. 
 

Een veiligere omgeving door opsporen en ruimen niet gesprongen explosieven

De gemeenteraad kan op basis van de ‘Bommenregeling’ een vergoeding vragen aan Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, voor het onderzoeken en ruimen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor deze vergoeding aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.
 

Vergadering van dinsdag 19 december 2023

Persoonlijke ondersteuning voor inwoners met geldzorgen

De gemeente Horst aan de Maas gaat inwoners met geldzorgen en financiële uitdagingen zo passend mogelijk ondersteunen. Vanaf januari 2024 wordt gestart met een nieuwe aanpak. Binnen 6 maanden gaat de gemeente alle inwoners tot 150% van de bijstandsnorm uitnodigen voor een gesprek. Een gesprek met als doel stress te verlagen, stabiliteit te creëren en zo in te zetten op gezonde en gelukkige inwoners.