6 februari - besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouder van 6 februari 2024.

Gemeente dient zienswijze in voor plannen vliegbasis De Peel 

Het college van B en W heeft besloten een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie bij het Ministerie van Defensie. Gemeente Horst aan de Maas werkt aan de voorwaarden voor gelukkige en gezonde inwoners, voor nu en in de toekomst. Samen met 12 gemeenten in de regio maakt de gemeente zich zorgen over de leefbaarheid en gezondheid als de plannen voor de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel doorgaan. Daarom dienen de regiogemeenten gezamenlijk een zienswijze in.

1e wijziging Mandaat- en volmachtregeling

Het college van B en W en de burgemeester hebben de 1e wijziging van de Mandaat- en volmachtregeling vastgesteld. Hiermee zijn de voor de uitvoering van de, per 1 januari geldende, Omgevingswet verleende mandaten aan medewerkers aangevuld met mandaten voor het uitvoeren van wetten die (deels) nog tijdelijk blijven bestaan na de invoering van de Omgevingswet. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verlenen van (omgevings-)vergunningen en andere besluiten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening De mandaten sluiten aan bij de bestaande werkwijze.

Afspraken inschrijving statushouders doorstroomvoorziening 

Vanaf maart aanstaande worden er statushouders tijdelijk gehuisvest in een Doorstroomvoorziening op recreatiepark Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst, in afwachting van definitieve woonruimte in Horst aan de Maas of een van de deelnemende gemeenten. Afgesproken is dat elke gemeente voor haar ‘eigen’ statushouders regelt dat zij een uitkering ontvangen en zo snel mogelijk starten met inburgering en werk en zo meedoen in onze samenleving. Hiervoor is het nodig dat elke gemeente haar ‘eigen’ statushouders in de eigen BRP inschrijft als inwoner. Het college heeft daarom besloten om alleen de statushouders die aan Horst aan de Maas zijn gekoppeld, in de BRP in te schrijven op het adres van recreatiepark Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst. Afgesproken is dat andere gemeenten hun ‘eigen’ statushouders inschrijven op een briefadres in die gemeente.