5 maart - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2024.

Toekomstbestendige ontwikkelmogelijkheden fruitcampus om koploper binnen zachtfruitsector te kunnen blijven 

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan “Berry Briljant” vast te stellen. Doel is het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor een fruitcampus in onze gemeente. Het plan voorziet in een functieverruiming van het huidige Aardbeienland, waarbij niet alleen de aardbei aandacht krijgt, maar ook ander zacht fruit. De functie van het themapark wordt verbreed met o.a. educatie, promotie en profilering van zacht fruit en gezondheid, gastronomie, sportzorg en de verwerking van zacht fruit. De drie onderzoekscentra in het plangebied, te weten NAK Tuinbouw, de Vermeerderingstuinen en Delphy wensen hun activiteiten toekomstbestendig kunnen blijven uitvoeren. Voor de onderzoekscentra is het van belang dat zij richting de toekomst kunnen blijven innoveren, bijv. middels de modelkas van de toekomst en innovatieve teeltondersteunende voorzieningen om te kunnen omgaan met weersinvloeden en de strenger wordende eisen van consument en retail. Hierdoor kan de regio wereldwijd koploper blijven in de sector. 

Daarnaast worden aan de Tienrayseweg 9 de bedrijfsactiviteiten beëindigd en de bestemming omgezet naar een woonbestemming.