31 oktober - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023.

Regie pakken op de woningmarkt

De druk op de woningmarkt is groot en de wachttijd voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren gestegen. Gemeente Horst aan de Maas wil samen met de andere gemeenten in de regio uniforme regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen vastleggen. Dat is duidelijk voor woningzoekenden. Het college van B en W informeert de gemeenteraad hierover.

Straatnaam Kruisrad vervangen door Kruibok

Het college van B en W heeft besloten de straatnaam “Kruisrad” in de nieuwe woningbouwlocatie Meterikseveld II te vervangen door “Kruibok”. Stichting Molen ‘Eendracht Maakt Macht’ heeft aangegeven de naam “Kruibok” beter op zijn plaats te vinden. Het zegt meer over een onderdeel van de aanwezige molen. Hierover is ook overleg geweest met de dorpsraad.

Voorwaarden om langer thuis te kunnen wonen

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de verordening Wmo aan te passen. Inwoners die ondersteuning krijgen, betalen een eigen bijdrage voor de kosten. Per 1 januari 2024 wijzigt de eigen bijdrage. Deze wordt geïndexeerd en gaat van € 19,- per maand naar € 20,60 per maand.