30 januari - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 30 januari 2024.

Inzamelen huishoudelijk afval

Het college van B en W heeft, op grond van de Afvalstoffenverordening, een aanwijzingsbesluit genomen, waarbij de bedrijven en instanties worden aangewezen die in de gemeente de diverse huishoudelijke afvalstoffen inzamelen. Met de aanwijzing wordt voorzien in een doeltreffende inzameling van huishoudelijk afval voor het gehele grondgebied van de gemeente. De inhoudelijke afweging en de besluiten tot gunning / opdrachtverstrekking hebben al eerder plaatsgevonden op grond van het gemeentelijk inkoopbeleid.

Social return on investment

Het college van B en W streeft naar een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan doen. Dit doet de gemeente onder andere door bij onze inkoop-en aanbestedingstrajecten op een constructieve en flexibele wijze opdrachtnemers uit te dagen om arbeidsparticipatie direct of indirect aan te moedigen. Zo creëert de gemeente werkgelegenheid voor mensen met een grote(re) inhaalslag tot de arbeidsmarkt.

Ruimte voor een burgerwoning

Het college van B en W vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan “Generaal Dempsystraat 25-27, Swolgen” zonder wijzigingen vast te stellen. Het gaat over een locatie in de kern van Swolgen, grenzend aan het buitengebied. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de voormalige bedrijfswoning een burgerwoning wordt, dat in het voormalig kantoorpand twee appartementen worden gerealiseerd en dat een vrijstaande woning wordt gebouwd op de plek van de voormalige timmerwerkplaats. Het plan past (met voldoende groenvoorzieningen) in het gebied. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, krijgt de bedrijfsbestemming deels een woonbestemming. Het aangrenzende bedrijf blijft de bestemming bedrijf behouden maar met een aanduiding dat een bedrijfswoning niet is toegestaan.