30 april - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 30 april 2024.

ComertXL - 68 woningen en 28 appartementen in Grubbenvorst

Onlangs heeft het ontwerpbestemmingsplan ComertXL ter inzage gelegen. Nieuwbouwplan ‘Comert' wordt gerealiseerd aan de noordwestzijde van Grubbenvorst. Het plangebied ligt tussen de Steegakkerweg, Kapelaan Slotstraat en de Schoolstraat. De Wilhelminastraat is onderdeel van het plan. Het nieuwe bestemmingsplan ComertXL zorgt ervoor dat er maximaal 68 woningen en 28 appartementen gebouwd mogen worden op deze plek. Dit is nodig om voldoende nieuwe woningen te realiseren die bij de behoeften van inwoners passen op een plek waar zij zich thuis gaan voelen. Aansluitend bij de bestaande structuren zijn de woningen, het groen en de waterberging ingepast. Dit is noodzakelijk om de effecten van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Daarnaast leidt groen tot gezondere mensen en minder zorggebruik.