28 mei - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024.

Bijstelling van de begroting 2024 

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de raad voor de begroting 2024 te actualiseren naar de meest recente informatie, inschattingen en inzichten. Dit noemen we de eerste bijstelling van de begroting 2024. Ook informeert het college in de kaderbrief 2025 de gemeenteraad over de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de jaren 2025 – 2028. De gemeenteraad gaat hierover in gesprek met het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraad geeft vervolgens het collegerichtlijnen en uitgangspunten mee voor het opstellen van de begroting 2025 - 2028.