25 september bijeenkomst veehouderij

10 sep 2019
Logo Horst aan de Maas
Op woensdag 25 september is er een bijeenkomst over de veehouderij in Horst aan de Maas in het Campusgebouw Villa Flora. Iedereen is welkom om op deze avond in gesprek te gaan over de veehouderij in Horst aan de Maas. Aanmelden vóór 23 september.

Praat mee

Het landelijk gebied zit midden in een veranderproces. De zogenoemde ‘license to produce’ van veehouders staat ter discussie. Kringlooplandbouw, terugdringen van emissies, steeds hogere kwaliteit en meer diversiteit in producten zijn thema’s waar de sector zich mee bezig houdt om toekomstbestendig te blijven en maatschappelijk weer gewaardeerd te worden. Om goed aan te sluiten bij deze veranderingen stelt de gemeente Horst aan de Maas een visie op voor zowel de grondgebonden als de intensieve veehouderij. Dat kunnen we niet alleen en doen we dan ook graag samen met onze inwoners en bedrijven.

Programma

  • 19:30 uur: Inloop
  • 20:00 uur: Opening en interactieve paneldiscussie
  • 21.30 uur: Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Locatie

Campusgebouw Villa Flora, Sint Jansweg 20 in Venlo. Parkeren kan bij de Innovatoren (Sint Jansweg 15) en is gratis.

Aanmelden

Iedereen is welkom om op deze avond in gesprek te gaan over de veehouderij in Horst aan de Maas. Wilt u meepraten of bent u graag aanwezig als toehoorder, meldt u zich dan vóór 23 september aan via gemeente@horstaandemaas.nl.

Praktisch

Aangezien dit een interactieve avond wordt, willen wij u vriendelijk vragen een
smartphone of tablet mee te nemen

Vervolg

Na deze avond worden ook gesprekken georganiseerd met belangenorganisaties en klankbordgroepen om verder met elkaar door te praten over de veehouderij in onze gemeente. Deze gesprekken vinden op latere data plaats en daarvoor worden apart uitnodigingen verstuurd.