25 oktober - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van dinsdag 25 oktober.

Subsidie BiblioNu definitief vastgesteld

Het college van B en W heeft de verleende transitiesubsidie aan BiblioNu definitief vastgesteld. BiblioNu heeft een eenmalige subsidie ontvangen om de bibliotheek toekomstbestending te maken en om te veranderen naar een educatieve-maatschappelijke bibliotheek.

Septembercirculaire gemeentefonds

Het college informeert de gemeenteraad over de wijzigingen uit de septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Het gaat hierbij om ongeveer 60% van de totale gemeentelijke begroting. Het rijk laat gemeenten drie keer per jaar via de zogenaamde mei-, september-, en decembercirculaire weten hoeveel geld per gemeente beschikbaar komt. De septembercirculaire 2022 is onlangs gepubliceerd en doorgerekend. De gemeente Horst aan de Maas krijgt met uitzondering van boekjaar 2025 extra geld ten opzichte van de laatste circulaire in 2022. Dit is het gevolg van een bijstelling van loon- en prijspeil door het ministerie van Binnenlandse Zaken, een extra energietoeslag in 2022 en een eenmalige rijksbijdrage financieringssystematiek voor het zogenaamde “ravijnjaar” 2026. Ook komt er geld beschikbaar voor nieuwe taken. Onder aan de streep heeft deze circulaire op zich een voordelig effect op de begrotingspositie van de gemeente Horst aan de Maas. Onduidelijkheid over de structurele financieringssystematiek voor 2026 en verder blijft echter bestaan. Het college van B en W zal de inzet van dit voordeel betrekken bij de voorbereiding van de kadernota 2024.

Antwoorden op vragen over begroting

Het college heeft in september de begroting 2023 aan de gemeenteraad verstrekt. De gemeenteraad heeft de gelegenheid gekregen om technische vragen te stellen, voordat het een besluit neemt over de begroting in de raadsvergadering van 1 november. Het college heeft deze vragen beantwoord en de beantwoording naar gemeenteraad gestuurd.

Gedoogbeschikking voor crisisnoodopvang asielzoekers Kasteelse Bossen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een gedoogbeschikking afgegeven voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen op een deel van het evenemententerrein van de Kasteelse Bossen in Horst. Daar vangt de gemeente sinds 10 augustus 2022 150 asielzoekers op. De burgemeester besloot eerder deze crisisnoodopvang te verlengen tot in ieder geval 1 januari 2023, nadat hij de omwonenden daarover had bevraagd. Omdat de locatie niet bestemd is voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen en er sprake is van een tijdelijke situatie, heeft het college besloten hiervoor een gedoogbeschikking af te geven. Deze gedoogbeschikking loopt tot 1 januari 2023.