25 april - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2023.

Kansen voor mooier en bewoonbaar buitengebied aan Broekhuizerdijk in Melderslo

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan 'Broekhuizerdijk 48, Melderslo' zonder wijzigingen vast te stellen. Dit plan gaat over een perceel in het buitengebied van Melderslo. Op dit perceel was voorheen een varkenshouderij gevestigd en het plan is om het perceel te gaan gebruiken voor wonen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, krijgt het perceel een woonbestemming, wordt de voormalige bedrijfsbebouwing gesloopt, er één nieuwe woning gebouwd en het perceel op een goede manier landschappelijk ingepast. Dit past in de ambitie van het college om kansen te pakken om bebouwing in het buitengebied te beperken en de uitstoot van geur en andere stoffen te verminderen. En tevens te zorgen dat ons buitengebied mooier wordt en bewoonbaar blijft voor onze eigen inwoners. 

'Roejbeek' en 'Aan de Ruuj' nieuwe straatnamen in Lottum

Het college van B en W stelt de straatnaam 'Roejbeek' een 'Aan de Ruuj' vast voor een bouwplan van 43 woningen aan de Horsterdijk ter hoogte van huisnummer 49. De dorpsraad en de historisch werkgroep van Lottum hebben beide namen voorgesteld. De naam 'Roejbeek' is de plaatselijke naam van de beek die in het gebied ligt. De naam 'Roej' staat voor de rode kleur van de beek door zijn rijkdom aan ijzergehalte. 'Aan de Ruuj' is en verwijzing naar het gebied de Ruuj of de Rui. Een groter gebied dat in de oude historisch kaarten genoemd wordt tussen Siebershoef en Horsterdijk. De gemeenteraad heeft recent een motie aangenomen om vooral te kijken naar vrouwennamen bij uitgifte van nieuwe straatnamen. Deze voorstellen van de dorpsraad en historische werkgroep dateren van voor de motie. Het college van B en W kijkt bij de volgende voorstellen hier nadrukkelijk naar.

'Bongerd' nieuwe straatnaam in Grubbenvorst

Het college van B en W stelt de straatnaam ‘Bongerd’ vast voor een bouwplan van 10 woningen aan de Lottumseweg in Grubbenvorst. De dorpsraad en overige betrokkenen op deze locatie hebben deze naam ‘Bongerd’ voorgesteld. De naam doet recht aan de plaats waar lange tijd een boomgaard gevestigd was.

De gemeenteraad heeft recent een motie aangenomen om vooral te kijken naar vrouwennamen bij uitgifte van nieuwe straatnamen. Dit voorstel van de dorpsraad en betrokkenen dateert van voor de motie. Het college van B en W kijkt bij de volgende voorstellen hier nadrukkelijk naar.

Onderzoek naar haalbaarheid woningbouw D’n Crouwel in Sevenum

Het college heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met De Crouwel Vastgoed B.V. om de haalbaarheid van woningbouw op de locatie D’n Crouwel te Sevenum verder te onderzoeken. En een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen om de mogelijkheden van samenwerking en planvorming nader te verkennen. Het Masterplan Wonen heeft het doel om meer balans op de woningmarkt te krijgen. Het vergroten van het aanbod door het toevoegen van woningen op de locatie D’n Crouwel, draagt bij aan dat doel. In een samenwerking met De Crouwel Vastgoed B.V. wordt de haalbaarheid van deze woningbouwontwikkeling onderzocht.

Positief advies voor overdracht basisschool Griendtsveen

Het college van B en W adviseert positief over de overname van basisschool de Driehoek en Griendtsveen. Het nieuwe schoolbestuur Stichting Primair Onderwijs Griendtsveen wil per 1 augustus 2023 de basisschool in Griendtsveen overnemen van Dynamiek. Daarvoor is in de wet is bepaald dat het college van B en W van de gemeente van vestiging van de school een advies geeft over de overdacht. Met dit positieve advies kan het nieuwe bestuur verder werken aan overname van de school.