24 oktober - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023.

Sterke regio: projecten Regio Deal en Investeringsagenda Gezondste Regio

Er zijn projecten voor de Gezondste Regio in uitvoering die een financiële bijdrage hebben ontvangen vanuit de Regio Deal en Investeringsagenda. Een deel van deze bijdrage is ter beschikking gesteld door de regiogemeenten. De regiogemeenten willen de voortgang van de projecten kunnen volgen. Daarom is er een voortgangsrapportage opgesteld, die aan de colleges en raden wordt aangeboden. Het college van B en W informeert de gemeenteraad over de voortgangsrapportage en de samenvatting.