23 maart Landelijke opschoondag zwerfvuil

11 Feb 2019
Landelijke opschoondag zwerfvuil
De gemeente Horst aan de Maas doet op 23 maart 2019 weer mee aan de Landelijke Opschoondag. Zij nodigt lokale clubs en verenigingen uit ook een opruimactie te organiseren.

Door aan te sluiten bij de landelijke opschoondag profiteren we van de brede publiciteit rond deze dag. Dit zorgt voor meer bewustwording over zwerfafval en meer deelnemers aan lokaal georganiseerde opschoonacties.

Zwerfvuil opruimen in uw dorp

Geïnteresseerde dorpsraden, buurtverenigingen, wildbeheereenheden en andere lokale clubs worden van harte uitgenodigd op 23 maart 2019 een opruimactie te organiseren. Dit kan in de eigen woonomgeving, of bijvoorbeeld in een natuurgebied. De ervaring leert dat er de meeste opkomst is bij acties die ‘s ochtends worden gehouden. Een opruimactie duurt zo’n 2-3 uur.

Wat biedt de gemeente aan ondersteuning?

  • De gemeente levert het opruimmateriaal: knijpers om het zwerfafval op te pakken; vuilniszakken; houders om de vuilniszakken open te houden; indien gewenst veiligheidshesjes voor volwassenen en kinderen; werkhandschoenen.
  • De gemeente brengt het materiaal vooraf naar een afgesproken locatie of contactpersoon. Na afloop van de actie haalt de gemeente het materiaal en de volle vuilniszakken op.
  • Op de gemeentepagina in “Hallo Horst aan de Maas” en op de gemeentewebsite wordt gepubliceerd over de landelijke opschoondag en uw actie.
  • De deelnemers krijgen na afloop van de actie een kop koffie en een stukje vlaai aangeboden.

Wat wordt er van u verwacht?

  • Aan de gemeente doorgeven dat u iets organiseert, wanneer, hoe laat en hoeveel deelnemers u verwacht(vanwege hoeveelheid te leveren materiaal). Aanmelden vóór 2 maart 2019, bij voorkeur per mail.
  • Doorgeven waar u gaat opruimen. De gemeente kan indien gewenst een suggestie doen.
  • Het werkmateriaal dat door de gemeente wordt uitgeleend in ontvangst nemen en na afloop van de actie verzamelen en weer over dragen.
  • Organiseren dat de deelnemers na afloop van de schoonmaakactie ergens koffie/thee kunnen drinken met een stukje vlaai. De kosten hiervan worden door de gemeente betaald.

Landelijke opschoondag in de afgelopen jaren

De afgelopen jaren organiseerden enkele dorpsraden succesvolle opruimacties op de landelijke opschoondag. Ook waren er toen opruimacties in natuurgebieden door wildbeheereenheden (WBE’s). In dezelfde periode hielden basisscholen met hun leerlingen een zwerfafvalprikestafette.

Wij hopen in 2019 het enthousiasme en succes van afgelopen jaren op zijn minst te evenaren en misschien nog te verbeteren!

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij:

Angela Alards - coördinator buitendienst

T: 077-4779514

E: a.alards@horstaandemaas.nl