23 april - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 23 april 2024.

Nieuwbouw 50 woningen in America

Het college van B en W wil de bouw van 50 nieuwe woningen in America mogelijk maken en legt het bestemmingsplan Wouterstraat fase 2 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Nieuwbouwplan ‘Wouterstraat' wordt gerealiseerd aan de westzijde van America, tussen de Kerkbosweg en de Wouterstraat aan de rand van de kern. Het nieuwe bestemmingsplan Wouterstraat zorgt ervoor dat er 50 woningen gebouwd mogen worden op deze plek. Dit is nodig om voldoende nieuwe woningen te krijgen die bij de behoeften van inwoners passen op een plek waar zij zich thuis gaan voelen. Alle woningen kijken uit op groen. In het groen wordt ook water opgevangen. Dit is noodzakelijk om de effecten van klimaatverandering zoals hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Daarnaast leidt een groene omgeving tot gezondere mensen en minder zorggebruik. Het plan is in nauw overleg met de dorpsgemeenschap America tot stand gekomen.

Jaarrekening en begroting Maasveren

Het college B en W stelt de gemeenteraad voor de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 ongewijzigd vast te stellen. Hierdoor kan het financiële deel van het beheer en exploitatie binnen de Gemeenschappelijke regeling Maasveren goed worden geregeld. Dat doen ook de colleges van de overige gemeenten die deel uit maken van de Gemeenschappelijke regeling Maasveren te weten de gemeenten Beesel, Peel en Maas en Venlo. De Gemeenschappelijke regeling Maasveren heeft als doel de veerverbindingen ten behoeve van de mobiliteit en het toerisme over de Maas in stand te houden.

Informatieverzoek NLW

Het college geeft met dit besluit inzage in de notulen van de NLW over de jaren 2021 en 2022.

Tijdelijk verblijf voor stabiliteit en herstel 

Het college van B en W heeft besloten om een incidenteel bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van tijdelijke verblijfplekken voor inwoners in situaties met hoge stress en een gebrek aan stabiliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan inwoners die te maken hebben met een moeilijke of gespannen thuissituatie en voor wie het beter is om tijdelijk ergens anders te verblijven. Ook inwoners voor wie de juiste zorg is gevonden maar die nog een wachttijd moeten overbruggen, zouden hier tijdelijk terecht kunnen. Het gaat hierbij specifiek om inwoners voor wie het, volgens de gemeente,  zeer nadelig is om langer in de eigen thuissituatie te verblijven. Naast deze verblijfplekken onderzoeken we of het Herstelhuis Noord-Limburg, nu gevestigd te Venray, kan worden gecombineerd met deze verblijfplekken. In het Herstelhuis kunnen inwoners terecht om ‘op adem te komen’ en worden ze ondersteund door ervaringsdeskundigen. Nadere details, zoals bijvoorbeeld de maximale termijn van verblijf, zullen de komende weken verder worden uitgewerkt. De verblijfplekken die het college van B en W op het oog heeft zijn voormalige zorgwoningen van Pluryn in Horst, de gesprekken over de huur van deze woningen lopen nog.