22 augustus - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2023.

Potentie van groen gas vertalen naar kansen voor regio en gemeente

Het college heeft besloten om deel te nemen aan de regionale project ‘groen gas’ van de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML). Groen gas kan de behoefte aan aardgas verminderen en daarmee de CO2-emissies verlagen. In het project wordt onderzocht op welke manier projecten voor de opwekking van groengas kunnen worden gestimuleerd zonder dat de omgeving hiervan overlast ondervindt. Locatiegebonden keuzes blijven sowieso een lokale verantwoordelijkheid.

Een subsidieverordening Innovatiefonds voor de Regio Noord-Limburg

Het college van B en W heeft besloten om met ingang van 2024 opnieuw een budgetsubsidie toe te kennen aan Slachtofferhulp Nederland. De gemeente Horst aan de Maas streeft naar vitale mensen in vitale kernen. Vitale kernen creëer je op de eerste plaats door vitale inwoners. Vitaliteit is de kracht waarmee mensen emotioneel, fysiek en mentaal in het leven staan. Een strafbaar feit, verkeersongeval of calamiteit meemaken is erg ingrijpend en kan van grote invloed zijn op de vitaliteit van inwoners. Het is niet altijd makkelijk om door te gaan na zo´n heftige gebeurtenis. Slachtofferhulp helpt slachtoffers, nabestaanden, getuigen en andere getroffenen bij de eerste stappen na een ingrijpende gebeurtenis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan emotionele steun, hulp in het strafproces of het vergoed krijgen van schade.