21 mei raadsavond

15 mei 2019
Logo gemeenteraad
Op dinsdag 21 mei vergadert de gemeenteraad.

Meepraten

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden kunnen deelnemen) en een besluitvormend gedeelte. Tijdens de voorbereidende vergadering kunnen inwoners gebruik maken van het burgerpodium. Daarnaast kan men zich aanmelden voor spreekrecht m.b.t. het agendapunt ingekomen brieven/ raadsinformatiebrieven en de voorbereidende behandeling van raadsvoorstellen voor de volgende vergadering. Wilt u gebruik maken van het burgerpodium of het spreekrecht? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R. Poels, tel: (077) 477 97 70 of 06 – 51 85 28 91 of email: griffier@horstaandemaas.nl.

Agenda

Tijdens deze raadsavond wordt o.a. het eerste concept van een nieuw milieu- en duurzaamheidsbeleid gepresenteerd.  Verder ook op de agenda een opiniërende bespreking van de beleidsnotitie teeltondersteunende voorzieningen. Op de agenda van de besluitvormende vergadering staat o.a. gemeentelijke visie Afslag 10 en de verordening Stimuleringsmaatregelen woningverduurzaming.

Meer informatie over de agendapunten leest u in het raadsportaal.  

Meer informatie

De openbare vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. De besluitvormende vergadering is gepland vanaf 21.00 uur. Afhankelijk van het verloop van de voorbereidende vergadering kan dit tijdstip maximaal een half uur vervroegd worden.

U kunt de vergadering ook live volgen via het raadsportaal.