17 september: themabijeenkomst raad over structuurvisie

11 sep 2019
logo gemeenteraad
Op dinsdag 17 september is er een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad over het onderwerp herijking structuurvisie.

In de structuurvisie zijn de hoofdlijnen vastgelegd van het gemeentelijke ruimtelijke beleid. De huidige structuurvisie dateert van 2013. De gemeenteraad heeft burgemeester en wethouders gevraagd om een actualisatie van deze visie.

Opzet van de themabijeenkomst is dat de gemeenteraad nieuwe standpunten bespreekt met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen in de diverse deelgebieden binnen de gemeente.

De themabijeenkomst start om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal (Wilhelminaplein 6 in Horst). Kijk voor meer informatie op het raadsportaal.